Hà Nội 31oC
Thứ năm, 11/08/2022
kết quả tìm kiếm (2)
Nông nghiệp Việt Nam phải xóa “3 mù”

Nông nghiệp Việt Nam phải xóa “3 mù”

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, tình trạng “sản xuất mù”, “bán mù”, “mua mù” diễn ra thời gian dài. Nông dân cứ sản xuất rồi trông chờ thương lái đến thu mua. Vì thế, để có thay đổi, chuyển mình, ngành nông nghiệp không thể đứng một mình, làm một mình mà cần phải chia sẻ.

Chợ Tết qua thơ

Chợ Tết qua thơ

Những hình ảnh thật đầy màu sắc và sống động. Nó dường như muốn tự phân biệt với số lớn thơ của nhiều tác giả trong phong trào Thơ mới, nhìn chung là hướng ra đời sống thị thành, và hướng con người đi vào và đào sâu vào một cái Tôi riêng.