Hà Nội 31oC
Thứ sáu, 27/05/2022
kết quả tìm kiếm (5)
Điện Biên: Xây dựng vùng sản xuất lợi thế cho các sản phẩm OCOP

Điện Biên: Xây dựng vùng sản xuất lợi thế cho các sản phẩm OCOP

Triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) từ năm 2019, đến nay, Điện Biên đã có 44 sản phẩm OCOP xếp hạng 3 sao và 4 sao. Các sản phẩm được công nhận về chất lượng có thị trường tiêu thụ vươn tầm quốc gia.

Lai Châu: Nậm Nhùn đẩy mạnh phát triển chương trình OCOP

Lai Châu: Nậm Nhùn đẩy mạnh phát triển chương trình OCOP

Huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) đã và đang đẩy mạnh xây dựng chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), nâng cao giá trị SXNN, tăng thu nhập cho người dân...

Nông thôn Tây Bắc: ''OCOP'' hướng đi mới cho nông sản Lai Châu

Nông thôn Tây Bắc: ''OCOP'' hướng đi mới cho nông sản Lai Châu

Chương trình OCOP được tỉnh Lai Châu xác định là hướng đi mới giúp thay đổi tư duy sản xuất, phát triển nông sản hàng hóa chất lượng cao...

TP.HCM: Xã nông thôn mới sôi nổi làm OCOP

TP.HCM: Xã nông thôn mới sôi nổi làm OCOP

Nhiều xã ở TP.HCM đang đẩy mạnh Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm xây dựng những sản phẩm đặc trưng cho địa phương góp phần tăng thu nhập, gắn với xây dựng NTM.

Nông thôn Tây Bắc: Đặc sản chè dây nơi cổng trời Ka Lăng

Nông thôn Tây Bắc: Đặc sản chè dây nơi cổng trời Ka Lăng

Thứ dây leo mọc hoang trên rừng ở vùng Nông thôn Tây Bắc đã thành đặc sản nổi tiếng nơi cổng trời Ka Lăng (huyện Mường tè, tỉnh Lai Châu).