Hà Nội 31oC
Thứ ba, 28/06/2022
kết quả tìm kiếm (1)
Khám phá ẩm thực Oman

Khám phá ẩm thực Oman

Với vị trí giữa các tuyến đường vận chuyển quan trọng của thế giới cổ đại, đất nước Oman có nền ẩm thực chịu ảnh hưởng của nhiều nền văn minh khác nhau như Ấn Độ, Ai Cập, Ba Tư và La Mã.