Thứ sáu, 19/07/2024
kết quả tìm kiếm (1)
Thành lập Sở An toàn thực phẩm đầu tiên của cả nước

Thành lập Sở An toàn thực phẩm đầu tiên của cả nước

Sau hơn 6 năm thực hiện thí điểm đạt hiệu quả, sáng ngày 30/12, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP chấm dứt hoạt động và triển khai quyết định thành lập Sở An toàn thực phẩm TP.HCM (Sở ATTP). Đây là địa phương đầu tiên trên cả nước có Sở An toàn thực phẩm.