Hà Nội 31oC
Thứ năm, 01/06/2023
kết quả tìm kiếm (2)
Ngân hàng chỉ ra lý do khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa khó vay vốn

Ngân hàng chỉ ra lý do khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa khó vay vốn

Tín dụng với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm gần 19% tổng dư nợ nền kinh tế, song nhiều doanh nghiệp than khó tiếp cận vốn. Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, DNNVV là bộ phận trong thành phần kinh tế tư nhân, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế.

Bình Dương thu hút FDI đứng đầu cả nước trong 5 tháng đầu năm

Bình Dương thu hút FDI đứng đầu cả nước trong 5 tháng đầu năm

Tính đến giữa tháng 5/2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, Bình Dương thu hút FDI đứng đầu cả nước trong 5 tháng đầu năm 2022.