Hà Nội 31oC
Thứ sáu, 19/08/2022
kết quả tìm kiếm (1)
VIB tích cực đồng hành, hướng đến xã hội không tiền mặt

VIB tích cực đồng hành, hướng đến xã hội không tiền mặt

Tiên phong trong việc mở rộng đối tượng trẻ nhỏ vào việc xã hội hóa tài chính, hướng đến thanh toán không tiền mặt, VIB vừa kết hợp với Visa cho ra mắt dòng thẻ Family Link.