Thứ năm, 18/07/2024
kết quả tìm kiếm (1)
Người dân vẫn còn "ngại" dùng thẻ tín dụng nội địa, vì sao?

Người dân vẫn còn "ngại" dùng thẻ tín dụng nội địa, vì sao?

Đại diện một số ngân hàng, chuyên gia tài chính vừa đề xuất một số cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động mở và sử dụng thẻ tín dụng nội địa an toàn, hiệu quả.