Thứ ba, 05/03/2024
kết quả tìm kiếm (1)
Việt Nam sẽ giữ chân các ông lớn FDI bằng hỗ trợ tài chính

Việt Nam sẽ giữ chân các ông lớn FDI bằng hỗ trợ tài chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định Chính phủ đã chuẩn bị kỹ các phương án hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp lớn đầu tư toàn cầu.