Thứ bảy, 02/03/2024
kết quả tìm kiếm (2)
4 vấn đề cần lưu ý về siêu cảng 128.000 tỷ đồng ở Cần Giờ

4 vấn đề cần lưu ý về siêu cảng 128.000 tỷ đồng ở Cần Giờ

Liên quan vấn đề cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng còn 4 vấn đề cần được làm rõ hơn, sâu sắc hơn.

TP.HCM trình Thủ tướng đề án "siêu cảng" quốc tế hơn 5 tỷ USD

TP.HCM trình Thủ tướng đề án "siêu cảng" quốc tế hơn 5 tỷ USD

Theo tờ trình đề án nghiên cứu, khi đi vào hoạt động và đạt công suất thiết kế, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ - TP.HCM sẽ đóng góp cho ngân sách từ 34.000 - 40.000 tỷ đồng/năm.