Chủ nhật, 24/09/2023
kết quả tìm kiếm (1)
Những công ty nào mới đổ 23 triệu USD vào ứng dụng học tiếng Anh ELSA?

Những công ty nào mới đổ 23 triệu USD vào ứng dụng học tiếng Anh ELSA?

Ứng dụng học tiếng Anh ELSA khá phổ biến tại Việt Nam vừa gọi được một khoản đầu tư mới tổng cộng 23 triệu USD từ một công ty thuộc Ngân hàng UOB Singapore và các nhà đầu tư hiện hữu trong ELSA.