Thứ tư, 28/02/2024
kết quả tìm kiếm (1)
Vải thiều đầu mùa đổ bộ về chợ, siêu thị TP.HCM

Vải thiều đầu mùa đổ bộ về chợ, siêu thị TP.HCM

Năm nay thời tiết tốt nên sản lượng tăng, giá vải thiều bán được trung bình 45.000-50.000 đồng/kg trong khi năm ngoái thời điểm này giá bán được 60.000 đồng/kg