Thứ năm, 28/09/2023
kết quả tìm kiếm (1)
Vietjet báo lãi năm 2021, vận chuyển hơn 110 triệu lượt hành khách

Vietjet báo lãi năm 2021, vận chuyển hơn 110 triệu lượt hành khách

Dù ảnh hưởng Covid-19, Vietjet đạt doanh thu hợp nhất gần 13.000 đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 100 tỷ đồng trong năm 2021.