Thứ hai, 26/02/2024
kết quả tìm kiếm (3)
Xuất khẩu dừa Việt Nam sang Mỹ

Xuất khẩu dừa Việt Nam sang Mỹ

Cục Kiểm dịch động thực vật (APHIS), Bộ Nông nghiệp Mỹ, đã gửi thư tới Cục Bảo vệ thực vật thông báo về việc cho phép Việt Nam xuất khẩu dừa sang thị trường này. Quyết định có giá trị ngay lập tức.

Xuất khẩu cà phê nông sản, bưởi, dừa đều đều qua châu Âu nhờ khơi dậy lòng tự hào hàng Việt

Xuất khẩu cà phê nông sản, bưởi, dừa đều đều qua châu Âu nhờ khơi dậy lòng tự hào hàng Việt

Bằng việc khơi dậy niềm tự hào với sản phẩm Việt, một doanh nghiệp tại TP.HCM ngoài xuất khẩu cà phê nông sản, một tháng doanh nghiệp này còn xuất đi được 150 container bưởi, 80 container dừa, 2.000 tấn gạo qua châu Âu.

Dừa sắp gia nhập câu lạc bộ xuất khẩu tỷ USD

Dừa sắp gia nhập câu lạc bộ xuất khẩu tỷ USD

Dừa tươi đang là mặt hàng ưu tiên đàm phán để xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Đây là thị trường có nhu cầu lớn, trước đây đã từng nhập khẩu tiểu ngạch dừa tươi để tiêu thụ.