Thứ năm, 25/04/2024
kết quả tìm kiếm (1)
TP.HCM quy hoạch phát triển nhiều đô thị vệ tinh

TP.HCM quy hoạch phát triển nhiều đô thị vệ tinh

Các chuyên gia đã đưa ra nhiều kịch bản phát triển không gian quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 – 2030, đồng thời định hướng về phát triển nhiều đô thị vệ tinh để thúc đẩy kinh tế, tăng tính kết nối giữa TP.HCM và các địa phương.