Thứ tư, 17/07/2024
kết quả tìm kiếm (21)
VIB nhận giải thưởng về tài trợ thương mại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương

VIB nhận giải thưởng về tài trợ thương mại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa được IFC vinh danh là "Ngân hàng tăng trưởng nhanh nhất trong hoạt động tài trợ thương mại khu vực Đông Á – Thái Bình Dương" năm 2021