Chủ nhật, 24/09/2023
kết quả tìm kiếm (1)
Lồng đèn, bánh trung thu cũng hướng tới tăng trưởng xanh

Lồng đèn, bánh trung thu cũng hướng tới tăng trưởng xanh

Thị trường trung thu năm nay xuất hiện một số loại bánh trung thu, lồng đèn hướng đến tăng trưởng xanh thông qua sử dụng nguyên liệu xanh, bền vững. Riêng lồng đèn thì được thiết kế thành những mẫu có khả năng tái sử dụng, góp phần bảo vệ môi trường.