Thứ tư, 27/09/2023
kết quả tìm kiếm (3)
Bloomberg: Việt Nam là mảnh đất hấp dẫn các công ty khởi nghiệp

Bloomberg: Việt Nam là mảnh đất hấp dẫn các công ty khởi nghiệp

Một nhà khởi nghiệp cho biết: “Việt Nam hiện tại khác rất nhiều so với những gì người nước ngoài nghĩ. Bạn sẽ thấy rất nhiều tài năng trẻ khao khát tham gia khởi nghiệp cùng bạn".

Đầu tư vào nhượng quyền chuyển phát, hướng đi mới cho các startup Việt

Đầu tư vào nhượng quyền chuyển phát, hướng đi mới cho các startup Việt

Xu hướng nhượng quyền thương mại gần đây có sức hấp dẫn với các nhà khởi nghiệp, theo IFA năm 2021, Việt Nam được xác định là thị trường nhượng quyền hấp dẫn tại khu vực Đông Nam Á trong nhiều lĩnh vực.

Đầu tư vào nhượng quyền chuyển phát, hướng đi mới của các startup Việt

Đầu tư vào nhượng quyền chuyển phát, hướng đi mới của các startup Việt

Xu hướng nhượng quyền thương mại gần đây có sức hấp dẫn với các nhà khởi nghiệp, theo IFA năm 2021, Việt Nam được xác định là thị trường nhượng quyền hấp dẫn tại khu vực Đông Nam Á trong nhiều lĩnh vực.