Hà Nội 31oC
Thứ bảy, 25/06/2022
kết quả tìm kiếm (1)
Xây dựng thương hiệu cho sầu riêng Việt

Xây dựng thương hiệu cho sầu riêng Việt

Dù sầu riêng đang được tiêu thụ rất tốt nhưng tính đường dài, cần phải quan tâm về chất lượng, thương hiệu để giữ vững giá trị loại quả "nhà giàu" này