Thứ năm, 30/11/2023

Vì sao không cần thiết khống chế trần chi phí lãi vay quá 30%?

11/11/2023 12:57 PM (GMT+7)

Theo HoREA, việc khống chế "trần" tổng chi phí lãi vay không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp trong nước có giao dịch liên kết là không hợp lý và làm cho bức tranh hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp không được phản ánh trung thực, kịp thời.

Xung quanh đến đề xuất sửa Nghị định 132/2020/NĐ-CP và trần lãi vay giao dịch liên kết đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) kiến nghị: "Tôi đề xuất sửa đổi Nghị định 132/2020/NĐ-CP theo hướng không khống chế trần tổng chi phí lãi vay vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong nước có giao dịch liên kết để phản ánh đầy đủ bức tranh hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp".

Vì sao không cần thiết khống chế trần chi phí lãi vay quá 30%? - Ảnh 1.

HoREA nhận định không cần thiết khống chế trần chi phí lãi vay quá 30%. Ảnh: Quốc Hải

Theo ông Châu, khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP đã tháo gỡ một phần các vướng mắc, bất cập của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về việc xác định trần tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, việc quy định khống chế trần tổng chi phí lãi vay không vượt quá 30% làm cho bức tranh hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp không được phản ánh trung thực, kịp thời và có thể làm thiệt hại lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Không cần thiết phải khống chế trần tổng chi phí lãi vay quá 30%

Theo Chủ tịch HoREA, với quy định phần chi phí lãi vay không được trừ được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định. 

Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ thì lại có thể làm thiệt thòi cho các doanh nghiệp trong 5 năm tiếp theo lỡ bị kinh doanh hòa vốn hoặc bị thua lỗ, kể cả trường hợp có lãi nhưng chẳng may lại rơi vào trường hợp tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo không thấp hơn mức quy định thì coi như toàn bộ phần chi phí lãi vay không được trừ được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo bị mất trắng.

Vì vậy, không nên và không cần thiết khống chế trần tổng chi phí lãi vay không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp có giao dịch liên kết để phản ánh trung thực, đầy đủ, kịp thời bức tranh hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

"Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm minh doanh nghiệp có giao dịch liên kết có hành vi chuyển giá, kê khống chi phí để trốn lậu thuế và trong giai đoạn hiện nay thì chỉ nên áp dụng khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP đối với doanh nghiệp nước ngoài có giao dịch liên kết và chưa áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu", ông Châu đề xuất.

"Tôi đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP theo hướng chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp nước ngoài có giao dịch liên kết và chưa áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, nhưng không áp dụng đối với doanh nghiệp trong nước có giao dịch liên kết", ông Châu nói thêm.

Cụ thể, tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế.

Phần chi phí lãi vay không được trừ theo quy định tại điểm a khoản này được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định tại điểm a khoản này. Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ.

Vì sao không cần thiết khống chế trần chi phí lãi vay quá 30%? - Ảnh 2.

Việc khống chế "trần" tổng chi phí lãi vay không vượt quá 30% làm cho bức tranh hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp không được phản ánh trung thực, kịp thời.

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP không áp dụng với các khoản vay của người nộp thuế là tổ chức tín dụng theo Luật Các tổ chức tín dụng; tổ chức kinh doanh bảo hiểm theo Luật Kinh doanh bảo hiểm; các khoản vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi của Chính phủ thực hiện theo phương thức Chính phủ đi vay nước ngoài cho các doanh nghiệp vay lại; các khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình nông thôn mới và giảm nghèo bền vững); các khoản vay đầu tư chương trình, dự án thực hiện chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước (nhà ở tái định cư, nhà ở công nhân, sinh viên, nhà ở xã hội và dự án phúc lợi công cộng khác).

Đồng thời, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm doanh nghiệp có giao dịch liên kết có hành vi chuyển giá, kê khống chi phí để trốn lậu thuế.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến để sửa Nghị định 132/2020/NĐ-CP 

Cũng theo Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu, tại điểm đ khoản 4 phần III của Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp sản xuất liên quan đến quy định quản lý thuế đối với giao dịch có liên kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2023.

Vào tháng 8, Bộ Tài chính đã phân công các đơn vị trực thuộc triển khai Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ, nhưng đến giữa tháng 10 thì Tổng cục Thuế có văn bản xin ý kiến của các cơ quan chuyên môn của Bộ Tài chính với đề xuất sẽ trình sửa đổi Nghị định 132/2020/NĐ-CP vào tháng 8/2024.

Việc chậm đề xuất sửa đổi Nghị định 132/2020/NĐ-CP, nhất là việc chậm đề xuất sửa đổi quy định khống chế trần tổng chi phí lãi vay không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp có giao dịch liên kết tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP sẽ càng làm cho các doanh nghiệp có giao dịch liên kết nhưng làm ăn chân chính và tuân thủ pháp luật tiếp tục bị thiệt hại, bị thiệt thòi.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang thực hiện nhiều chính sách tài khóa rất hiệu quả để hỗ trợ cộng động doanh nghiệp và người tiêu dùng như cho phép chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cho phép giảm 2% thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môi trường nên việc khẩn trương xem xét sửa đổi Nghị định 132/2020/NĐ-CP cũng là chính sách tài khóa hết sức cần thiết và cấp bách theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Giao đồ ăn qua app: Tưởng dễ ăn mà khó trụ

Giao đồ ăn qua app: Tưởng dễ ăn mà khó trụ

Thị trường giao đồ ăn nhanh qua ứng dụng của Việt Nam sẽ ra sao sau khi "ông lớn" thứ 3 là Baemin rời thị trường từ ngày 8-12 tới? Doanh nghiệp càng trường vốn càng có thế mạnh.

Không dễ tránh bẫy "hàng tốt giá bèo" trên Tiktok

Không dễ tránh bẫy "hàng tốt giá bèo" trên Tiktok

Đã có không ít người tiêu dùng tại Việt Nam từng bị sập bẫy hàng hóa tốt nhưng giá rẻ trên Tiktok Shop. Khi nhận được hàng, chất lượng không như trên livestream.

Áp lực chi tiêu hơn 7.000 tỷ đồng/ngày

Áp lực chi tiêu hơn 7.000 tỷ đồng/ngày

Số vốn đầu tư công chưa giải ngân trong năm 2023 còn khoảng 247.000 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch giao nhưng chỉ còn 35 ngày để chi tiêu.

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Giậm chân tại chỗ vì nhà đầu tư sợ rủi ro

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Giậm chân tại chỗ vì nhà đầu tư sợ rủi ro

Dù cơ quan chức năng đưa ra nhiều giải pháp nhưng tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ngày càng chậm. Thực trạng này xuất phát từ tâm lý sợ sai của người đứng đầu đơn vị, trong khi nhà đầu tư sợ rủi ro pháp lý khi mua vốn doanh nghiệp.

Giá vàng sẽ tăng tới 90 triệu đồng/lượng?

Giá vàng sẽ tăng tới 90 triệu đồng/lượng?

Sáng nay (27/11), giá vàng thế giới vẫn trụ vững trên mốc 2.000 USD/ounce và giá vàng miếng SJC ở mức trên 72 triệu đồng/lượng. Nhiều ý kiến cho rằng, giá vàng thế giới sẽ lên tới 3.000 USD/ounce, tương đương 90 triệu đồng/lượng.

Những nguyên nhân nào khiến Baemin rời thị trường Việt Nam?

Những nguyên nhân nào khiến Baemin rời thị trường Việt Nam?

Baemin được đánh giá là thương hiệu được yêu mến tại thị trường Việt Nam nhưng tỉ lệ chốt đơn thấp vì có ít chương trình khuyến mãi.