Thứ ba, 16/04/2024
kết quả tìm kiếm (2)
Hối hả với sản phẩm du lịch đêm

Hối hả với sản phẩm du lịch đêm

Việc phát triển sản phẩm du lịch đêm cần chú trọng tới nhu cầu trải nghiệm an toàn của người dân, khách du lịch, đồng thời bảo đảm tôn trọng không gian sống

Hà Nội, TP.HCM và 10 thành phố sẽ mở du lịch đêm

Hà Nội, TP.HCM và 10 thành phố sẽ mở du lịch đêm

Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hội An, Đà Lạt, Cần Thơ, Phú Quốc và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có tối thiểu 1 mô hình phát triển du lịch đêm đến năm 2025.