Thứ sáu, 29/09/2023

PVFCCo là điểm sáng, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Petrovietnam năm 2021

PV

31/12/2021 6:30 AM (GMT+7)

Vượt qua mọi khó khăn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong năm 2021, PVFCCo đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về SXKD, đạt lợi nhuận và doanh thu cao, là điểm sáng, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Tập đoàn.


Ngày 28/12/2021 tại TP.HCM, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 và Hội nghị Người lao động năm 2022. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu của các đơn vị thành viên.

PVFCCo là điểm sáng, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Petrovietnam năm 2021 - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Lê Xuân Huyên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn (tham dự trực tuyến tại đầu cầu Hà Nội); đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam (tham dự trực tiếp tại hội nghị); cùng đại diện lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tập đoàn.

PVFCCo là điểm sáng, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Petrovietnam năm 2021 - Ảnh 2.

Đồng chí Lê Xuân Huyên tham dự và phát biểu chỉ đạo trực tuyến từ đầu cầu Hà Nội

Về phía lãnh đạo PVFCCo có đồng chí Hoàng Trọng Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT TCT; đồng chí Lê Cự Tân - Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc TCT; đồng chí Tống Xuân Phong – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn TCT, cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS, các tổ chức đoàn thể, cấp ủy, lãnh đạo các Ban, đơn vị thuộc PVFCCo và 100 đại biểu được bầu từ các đơn vị thành viên.

Theo Báo cáo kết quả hoạt động công tác Đảng năm 2021, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022 trong năm 2021, Báo cáo của người sử dụng lao động năm 2021, dự báo được tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy, HĐQT, Ban TGĐ TCT đã tập trung đề ra các giải pháp, chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác SXKD. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và sự triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ của HĐQT, Ban điều hành, cùng sự đồng lòng của tất cả hệ thống chính trị và toàn thể CBCNV, trong năm 2021, PVFCCo đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD chính theo kế hoạch đề ra, đời sống, thu nhập của CBCNV ổn định.

PVFCCo là điểm sáng, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Petrovietnam năm 2021 - Ảnh 3.

Đồng chí Hoàng Trọng Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVFCCo phát biểu tại Hội nghị

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được thực hiện đồng bộ, kịp thời, không ngừng đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, gắn công tác lãnh đạo của Đảng với công tác kiểm tra giám sát; duy trì kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc sinh hoạt đảng; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng. Đảng bộ TCT giữ vững đoàn kết, không có biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đảng ủy TCT đã chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên; chỉ đạo các đoàn thể quần chúng tổ chức tốt các hoạt động phong trào, thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và các chương trình khác gắn với chuỗi hoạt động SXKD của TCT.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những điểm còn hạn chế như còn một số chỉ tiêu về sản lượng sản xuất, kinh doanh chưa đạt kế hoạch; Chưa hoàn thành rà soát, cập nhật quy chế quản lý cán bộ; Số lượng kết nạp Đảng viên mới chưa đạt kế hoạch đề ra… Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, những dự báo về thuận lợi, khó khăn thách thức, năm 2022, Đảng ủy TCT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn TCT linh hoạt, thích ứng an toàn SXKD trong tình hình mới và tiếp tục thực hiện phương châm "Đổi mới để phát triển bền vững".

PVFCCo đã vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ liên tục với công suất tối đa, trong năm 2021, ước sản lượng sản xuất đạt khoảng 1.035.000 tấn phân bón và hóa chất các loại, trong đó 2 sản phẩm chính là sản xuất Đạm Phú Mỹ ước đạt trên 792 ngàn tấn, đạt 103% kế hoạch năm, đặc biệt là sản xuất NPK Phú Mỹ ước đạt trên 162 ngàn tấn, đạt 108% kế hoạch năm, tăng trưởng 41% so với năm 2021. Sản lượng kinh doanh năm 2021 đạt trên 1.263.000 tấn phân bón, hóa chất các loại, nổi bật là kinh doanh NPK Phú Mỹ ước đạt gần 151.500 tấn, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2020; Đạm Phú Mỹ ước đạt 740.700 tấn.

Về chính sách với người lao động, các chính sách của PVFCCo đã và đang thực hiện thể hiện sự quan tâm cao nhất TCT đến lợi ích của người lao động trong khuôn khổ của Pháp luật hiện hành và khả năng hiện tại của TCT, nhằm động viên, khích lệ người lao động phát huy sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng TCT ngày càng phát triển, cũng như tin tưởng gắn bó lâu dài với TCT. Về kế hoạch năm 2022, đồng chí Lê Cự Tân khẳng định PVFCCo sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh, đưa ra nhiều kịch bản, tập trung quản trị rủi ro, tập trung nguồn lực để vận hành các Nhà máy an toàn, ổn định, tiết giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm, tổ chức tốt công tác theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường, tình hình tiêu thụ trong nước, cũng như theo sát biến động của thị trường thế giới để tăng cường hiệu quả kinh doanh.

PVFCCo là điểm sáng, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Petrovietnam năm 2021 - Ảnh 4.

Đồng chí Lê Cự Tân trình bày báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Tống Xuân Phong - Chủ tịch Công đoàn TCT trình bày báo cáo Kết quả tổ chức hội nghị người lao động cấp cơ sở; việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng năm 2021 và Kế hoạch sử dụng Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng năm 2022; trả lời kiến nghị của tập thể người lao động...

PVFCCo là điểm sáng, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Petrovietnam năm 2021 - Ảnh 5.

Đồng chí Tống Xuân Phong trình bày báo cáo tại Hội nghị

Nhằm đóng góp ý kiến, hiến kế các giải pháp thực hiện thành công các nhiệm vụ 2022, đại diện cho các đơn vị đã trình bày 3 tham luận: Đổi mới chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ trong tình hình mới gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị và tái tạo Văn hóa PVFCCo của Đảng ủy Cơ quan TCT; Tham luận công tác sản xuất NPK của Nhà máy Đạm Phú Mỹ; tham luận về "Nhận diện những thuận lợi, khó khăn trong năm 2022 để có giải pháp phù hợp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022" của Công ty Tây Nam Bộ.

Sau khi lắng nghe các báo cáo tại Hội nghị, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Lê Xuân Huyên đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ PVFCCo, HĐQT, Ban điều hành cũng như từng đảng viên và toàn thể CBCNV PVFCCo trong suốt năm 2021. Đồng chí chúc mừng và biểu dương tập thể PVFCCo đã phấn đấu vượt qua khó khăn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về SXKD, đạt lợi nhuận và doanh thu cao, là điểm sáng, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Tập đoàn, sự phát triển bền vững trong tất cả các khâu của Dầu khí.

Với kế hoạch và nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Lê Xuân Huyên yêu cầu PVFCCo cần tập trung hơn nữa vào công tác quản trị, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn; gia tăng giá trị cạnh tranh bằng cách đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển R&D, nghiên cứu, có sản phẩm đột phá trong thời gian tới; Cần có chính sách chăm sóc cho người lao động trong dài hạn, khuyến khích người lao động hiến kế cho hoạt động của công ty; Tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy các giá trị văn hóa PVFCCo…

Thay mặt tập thể Ban lãnh đạo, CBCNV PVFCCo, đồng chí Hoàng Trọng Dũng trân trọng cám ơn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Xuân Huyên, đồng thời cam kết toàn TCT sẽ nỗ lực cố gắng để thực hiện thành công các nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2022.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Tập đoàn và PVFCCo cũng đã trao Giấy khen của Đảng ủy Tập đoàn cho các tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của TCT; Cờ thi đua của Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh" nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Ngành Dầu khí và 30 năm Ngày thành lập Công đoàn DKVN; Tập thể và người lao động xuất sắc; huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên Giáo cho các Đảng viên của Đảng ủy Tổng công ty...

PVFCCo là điểm sáng, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Petrovietnam năm 2021 - Ảnh 6.

Đồng chí Tống Xuân Phong nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo"

PVFCCo là điểm sáng, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Petrovietnam năm 2021 - Ảnh 7.

Trao Giấy khen của Đảng ủy Tập đoàn cho các tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021

PVFCCo là điểm sáng, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Petrovietnam năm 2021 - Ảnh 8.

PVFCCo nhận Cờ thi đua của CĐ DKVN cho"Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh"

PVFCCo là điểm sáng, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Petrovietnam năm 2021 - Ảnh 9.

Trao tặng giấy khen cho tập thể và người lao động có thành tích xuất sắc năm 2021

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

VinFast đang tới Ấn Độ?

VinFast đang tới Ấn Độ?

Tiếp theo kế hoạch đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD vào thị trường Indonesia trong dài hạn, VinFast có những động thái chuẩn bị cho việc mở nhà máy sản xuất tại Ấn Độ.

Kiếm bộn nhờ kinh doanh 'khách sạn tình yêu'

Kiếm bộn nhờ kinh doanh 'khách sạn tình yêu'

Hàng loạt các 'khách sạn tình yêu' ra đời khắp nơi và mô hình này đang ăn nên làm ra trong thời kỳ nhiều dịch vụ lưu trú vẫn khó khăn, ế ẩm.

Người Việt ăn mì tôm nhiều nhất thế giới

Người Việt ăn mì tôm nhiều nhất thế giới

Việt Nam đứng thứ ba thế giới về sử dụng mì ăn liền. Tuy nhiên, nếu xét trung bình số lượng mì mà mỗi người tiêu thụ, thì người Việt ăn nhiều nhất thế giới.

Ngắm lồng đèn khổng lồ chơi Tết Trung thu có giá tiền triệu ở TP.HCM

Ngắm lồng đèn khổng lồ chơi Tết Trung thu có giá tiền triệu ở TP.HCM

Những chiếc lồng đèn kích thước lớn, mang dáng vẻ hoài cổ đem lại gần như nguyên vẹn không khí Tết Trung thu xưa đang hiện diện tại TP.HCM. Lồng đèn này có giá vài triệu đồng mỗi chiếc, được làm từ những người rất trẻ, họ phải mất gần cả ngày để hoàn thành chúng.

Tìm kiếm nhà cung ứng tại Việt Nam, Boeing đến nhà máy Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương

Tìm kiếm nhà cung ứng tại Việt Nam, Boeing đến nhà máy Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương

Tập đoàn Boeing đang tìm kiếm nhà cung ứng tại Việt Nam và đã làm việc với công ty chuyên công nghiệp hỗ trợ Thaco Industries của tỷ phú Trần Bá Dương.

Cuộc đời "không chồng, không internet, không thẻ ATM" của chủ tiệm bánh nức tiếng TP.HCM

Cuộc đời "không chồng, không internet, không thẻ ATM" của chủ tiệm bánh nức tiếng TP.HCM

Cuốn theo đam mê, dì Gái (78 tuổi, chủ tiệm bánh Như Lan) quyết định không lấy chồng. Một thân một mình giữa cuộc sống đổi thay, dì vẫn nói không với internet, điện thoại thông minh, thẻ ngân hàng...