Hà Nội 31oC
Thứ bảy, 03/06/2023
kết quả tìm kiếm (9)
Gần 1 triệu hợp đồng bảo hiểm được bán qua ngân hàng năm 2022

Gần 1 triệu hợp đồng bảo hiểm được bán qua ngân hàng năm 2022

Trong năm 2022 có gần 1 triệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được phân phối qua kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance), chiếm 46% doanh số khai thác mới…

Bộ Tài chính làm gì sau buổi họp kín với doanh nghiệp bảo hiểm?

Bộ Tài chính làm gì sau buổi họp kín với doanh nghiệp bảo hiểm?

Cơ quan quản lý, giám sát bảo hiểm yêu cầu phải chấn chỉnh thẩm định cấp hợp đồng bảo hiểm. Việc thẩm định và cấp hợp đồng bảo hiểm phải bảo đảm phù hợp với khả năng tài chính, mức độ chấp nhận rủi ro bảo hiểm của khách hàng.

Các công ty bảo hiểm nhân thọ vẫn đang hái ra tiền

Các công ty bảo hiểm nhân thọ vẫn đang hái ra tiền

Ngành bảo hiểm nhân thọ phát triển nhanh đang giúp các công ty top đầu hái ra tiền với khoản lãi hàng nghìn tỷ đồng, đồng thời có nguồn vốn để gửi ngân hàng hoặc đầu tư cổ phiếu.

Tăng trưởng mạnh, tổng tài sản thị trường bảo hiểm đạt gần 765 nghìn tỷ đồng

Tăng trưởng mạnh, tổng tài sản thị trường bảo hiểm đạt gần 765 nghìn tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết tháng 7/2022, thị trường bảo hiểm có tổng tài sản ước đạt 764.978 tỷ đồng (tăng 21,35% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 110.601 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 654.377 tỷ đồng.

Doanh nghiệp bảo hiểm được đầu tư cổ phiếu bất động sản, chứng chỉ quỹ

Doanh nghiệp bảo hiểm được đầu tư cổ phiếu bất động sản, chứng chỉ quỹ

Quốc hội đã chấp thuận đề xuất của HoREA về việc cho các doanh nghiệp bảo hiểm được phép đầu tư bất động sản trong trường hợp mua cổ phiếu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc mua chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng…

Cấm doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh bất động sản là đúng nhưng nên cho phép đầu tư bất động sản

Cấm doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh bất động sản là đúng nhưng nên cho phép đầu tư bất động sản

Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm nghiêm cấm các công ty bảo hiểm đầu tư bất động sản nhưng HoREA lại cho rằng việc không cho doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh bất động sản là đúng nhưng nên cho phép đầu tư bất động sản…

Ô tô trùm mền không đi lại do giãn cách, bảo hiểm không giảm phí

Ô tô trùm mền không đi lại do giãn cách, bảo hiểm không giảm phí

Trong thời gian giãn cách xã hội, rủi ro thấp nhưng phí bảo hiểm vẫn giữ nguyên khiến nhiều khách hàng cho rằng không công bằng.

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bị "trói chân" trong nhiều lĩnh vực

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bị "trói chân" trong nhiều lĩnh vực

Dự thảo sửa đổi Luật Kinh doanh Bảo hiểm cấm các công ty bảo hiểm tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản; không được đi vay để đầu tư chứng khoán hoặc góp vốn vào doanh nghiệp khác; không được cho vay, đầu tư vào kim loại quý và quỹ thành viên theo quy định của Luật Chứng khoán…

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bị "trói chân" ở nhiều lĩnh vực

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bị "trói chân" ở nhiều lĩnh vực

Dự thảo sửa đổi Luật Kinh doanh Bảo hiểm cấm các công ty bảo hiểm tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản; không được đi vay để đầu tư chứng khoán hoặc góp vốn vào doanh nghiệp khác; không được cho vay, đầu tư vào kim loại quý và quỹ thành viên theo quy định của Luật Chứng khoán…