Thứ năm, 07/12/2023

Điện lực miền Nam hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022

01/01/2023 7:00 PM (GMT+7)

Dù gặp nhiều khó khăn, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao, cả về hoạt động sản xuất kinh doanh lẫn dịch vụ khách hàng trong năm 2022.

Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Tại hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa qua, ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam đánh giá trong năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn nhưng EVNSPC đã hoàn thành suất sắc các chỉ tiêu được giao, cả về hoặt động sản xuất kinh doanh lẫn dịch vụ khách hàng.

Theo đó, ông Nguyễn Phước Đức - Tổng giám đốc EVNSPC cho biết, trong năm 2022, EVNSPC đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân.

Về cung ứng điện, năm 2022 EVNSPC mua điện với tổng sản lượng là 85 tỷ 782 triệu kWh. Về điện thương phẩm, năm 2022 dự kiến thực hiện đạt 83 tỷ 090 triệu kWh tăng 8,71% so với thực hiện năm 2021 và tăng 0,38% so với kế hoạch Tập đoàn giao (82 tỷ 770 triệu kWh).

Điện lực miền Nam hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 - Ảnh 1.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân trao Cờ thi đua của EVN cho các đơn vị thi đua xuất sắc của EVNSPC. Ảnh: D.H

Công tác dịch vụ khách hàng tiếp tục có sự đổi mới mạnh mẽ. Năm 2022, EVNSPC tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Bao gồm: 100% dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công quốc gia, Trung tâm hành chính công và Cổng dịch vụ công của các tỉnh/thành phố. Các dịch vụ cấp điện mới đã được EVNSPC kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ tháng 01/2022.

Tiếp tục tập trung đẩy mạnh các dịch vụ điện điện tử, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện. Tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện được tiếp nhận qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng, Trung tâm hành chính công, Dịch vụ công đạt 100%. Tỷ lệ giao dịch ký kết hợp đồng mua bán điện theo phương thức điện tử đạt 100%. Tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua App CSKH/Zalo đạt 88,64% (vượt 23,64% so với kế hoạch).

EVNSPC tiếp tục cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, rút ngắn thời gian cấp điện cho khách hàng mới giảm còn 2,56 ngày đối với điện lưới trung áp và thời gian cấp điện lưới hạ áp cho khách hàng sinh hoạt khu vực đô thị là 2,67 ngày, khu vực nông thôn là 3,10 ngày và khách hàng ngoài sinh hoạt là 3,4 ngày. Giá bán điện bình quân của EVNSPC ước thực hiện đạt 1.824,08 đ/kWh, cao hơn năm 2021 là 23,15 đ/kWh và cao hơn giá bán điện bình quân Tập đoàn giao là 1,08đ/kWh.

Doanh thu năm 2022 EVNSPC ước thực hiện đạt 151,73 nghìn tỷ đồng, tăng 10,23% so năm 2021. Tỷ lệ thu tiền điện đạt 99,8%, vượt kế hoạch EVN giao 0,1%. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 98%, vượt kế hoạch EVN giao 13%. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt các dịch vụ điện có phát sinh chi phí đạt 99%, vượt kế hoạch EVN giao 55,7%.

Điện lực miền Nam hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 - Ảnh 3.

Tổng công ty Điện lực miền Nam đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trong năm 2022. Ảnh: I.T

Thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn nhằm giảm bớt lỗ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, EVNSPC đã đề ra và quyết liệt thực hiện các giải pháp quản trị nhằm phấn đấu cân bằng tài chính. Tổng các khoản EVNSPC đã triển khai thực hiện để tiết giảm chi phí nêu trên là 1.998 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dù đã nỗ lực cố gắng để tiết giảm chi phí, giảm lỗ nhưng với các giải pháp trong nội tại mà EVNSPC đã và đang thực hiện vẫn không thể bù đắp được chi phí mua điện (giá nhiên liệu tăng cao đột biến trên thị trường thế giới), kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 dự kiến sẽ lỗ khoảng 4.000 tỷ đồng (chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá).

Kế hoạch đầu tư năm 2022 EVNSPC thực hiện được 8.543/9.191 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch điều chỉnh, trong đó giá trị đầu tư thuần thực hiện được 6.564/7.346 tỷ đồng đạt 89,4% kế hoạch. Trong năm 2022 hoàn thành khởi công 27 công trình, đóng điện 34 công trình lưới điện 110-220kV và 548 công trình lưới điện trung hạ thế.

Điện lực miền Nam hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 - Ảnh 4.

Đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Ảnh: I.T

Trong đó, đáng chú ý nhất là hoàn thành đóng điện giai đoạn 1 của dự án đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc nhằm tăng cường khả năng cung cấp điện cho thành phố Phú Quốc lên gấp 5 lần hiện tại. Ngoài ra, trong năm 2022, EVNSPC đã thực hiện hoàn thành 443 công trình sửa chữa lớn với tổng chi phí là 786 tỷ đồng từ nguồn kinh phí tiết kiệm, tổng tỷ lệ tiết kiệm là 42,8%.

Tái cơ cấu quản trị, thoái vốn

Trong năm 2022, ngoài nguồn vốn ODA, vốn tự có, vốn ngân sách nhà nước cấp, EVNSPC đã huy động trên 3.000 tỷ đồng từ vốn tín dụng thương mại, tín dụng ưu đãi, ứng vốn của địa phương và khách hàng để thu xếp đủ vốn giải ngân cho nhu cầu đầu tư của năm 2022. Nguồn vốn huy động đảm bảo đủ khả năng giải ngân khối lượng hoàn thành trong năm 2022. Giá trị giải ngân vốn đầu tư toàn EVNSPC năm 2022 dự kiến đạt 8.117 tỷ đồng, đạt 88,3% kế hoạch dự kiến điều chỉnh, trong đó giải ngân vốn đầu tư thuần đạt 6.138 tỷ đồng, bằng 83,6%.

EVNSPC cũng đã hoàn thành chương trình đưa điện về nông thôn, miền núi và hải đảo. Đến cuối quý IV/2022, toàn EVNSPC có 2.485 xã phường thị trấn có điện, đạt tỷ lệ 100%. Số hộ dân có điện là 8,356 triệu hộ, đạt tỷ lệ 99,85%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện là 5,435 triệu hộ, đạt tỷ lệ 99,76%. EVNSPC đang bán điện trực tiếp đến 7,814 triệu hộ dân, chiếm tỷ lệ 93,52% tổng số hộ.

EVNSPC và các đơn vị thành viên đã chủ động tiếp cận, xây dựng triển khai hoàn thành các giải pháp công nghệ mới và tổ chức áp dụng rộng rãi trong toàn Tổng công ty.  Trong lĩnh vực sản xuất, hoàn thiện CSDL của hệ thống phần mềm PMIS với tỷ lệ 100% số hoá thiết bị 110kV, 100% thiết bị trên lưới điện 22kV và hạ thế. 

Điện lực miền Nam hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 - Ảnh 5.

Điện lực miền Nam đảm bảo cung cấp điện cho người dân trong dịp Tết. Ảnh: I.T

Trong năm 2022, EVNSPC đã đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu quản trị và sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp. Theo đó, EVNSPC tiếp tục rà soát, góp ý Đề án tách bạch về mô hình tổ chức khâu phân phối và khâu kinh doanh bán lẻ điện; Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNSPC; Đã trình EVN ban hành quyết định xếp hạng doanh nghiệp cho các đơn vị trực thuộc theo Văn bản số 5240/EVNSPC-TCNS ngày 04/7/2022.

Về tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp: Tiếp tục triển khai các giải pháp để thực hiện Đề án nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong EVN, EVNSPC đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục kiện toàn mô hình HĐTV EVNSPC, ban hành phân công nhiệm vụ trong HĐTV EVNSPC trên cơ sở các Quy chế quản trị trong EVN. Triển khai thực hiện đề án quản trị nguồn nhân lực của EVNSPC giai đoạn 2021-2025, cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số, công tác đào tạo của EVNSPC đã thích ứng linh hoạt với cách làm mới hiệu quả, theo hướng tổ chức đào tạo trực tuyến, đào tạo qua E-learning.

EVNSPC cũng đồng thời thực hiện thoái vốn theo Quyết định 852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các nhà máy/công ty thủy điện, trong đó việc thoái vốn tại CTCP Thủy điện miền Trung (CHP), CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) dự kiến tiến hành bán đấu giá cổ phần trong trong quý III/2023. Ngoài ra, việc thoái vốn tại CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM (Tradincorp) và CTCP EVN Quốc tế (EVNI) cũng đang được thực hiện theo kế hoạch.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Thổ Nhĩ Kỳ điều tra chống bán phá giá pin mặt trời từ Việt Nam

Thổ Nhĩ Kỳ điều tra chống bán phá giá pin mặt trời từ Việt Nam

Tổng cục Nhập khẩu, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu điều tra chống lẩn tránh biện pháp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm pin năng lượng mặt trời từ nhiều nước trong đó có Việt Nam.

Ẩm thực theo trend, người kinh doanh xoay như chong chóng

Ẩm thực theo trend, người kinh doanh xoay như chong chóng

Trên chợ online những ngày qua, nhiều hội nhóm đã lập ra nhằm mục đích rao bán, thanh lý máy làm bánh đồng xu phô mai với nhiều mức giá, ưu đãi khác nhau.

Diễn viên Vân Trang xin lỗi vụ quảng cáo lố

Diễn viên Vân Trang xin lỗi vụ quảng cáo lố

Vân Trang xin lỗi vì xóa bài đăng khiến khán giả hiểu lầm công dụng sản phẩm. Nữ diễn viên nói cô rút kinh nghiệm, cẩn trọng khi quảng cáo trên trang cá nhân.

Cách thức quảng cáo mới lạ gây chú ý của Vinamilk

Cách thức quảng cáo mới lạ gây chú ý của Vinamilk

Vinamilk đang tiếp tục khiến người tiêu dùng bất ngờ với cách tiếp cận táo bạo trong chiến dịch mới nhất. Theo nhận định của giới chuyên môn, đây là một hướng đi chiến lược của ông lớn, sẵn sàng thể nghiệm những điều mới.

“Trùm” môi giới BĐS Vinhomes: Sale cứng Vietstarland đạt mức hoa hồng 1 tỷ đồng/tháng

“Trùm” môi giới BĐS Vinhomes: Sale cứng Vietstarland đạt mức hoa hồng 1 tỷ đồng/tháng

Là một trong những người đồng hành lâu năm cùng các sản phẩm của Vinhomes, ông Hoàng Đình Khiêm – Chủ tịch Công ty Cổ phần Vietstarland, cho rằng giai đoạn khó khăn vừa qua của thị trường bất động sản là một thử thách rèn luyện những môi giới chuyên nghiệp, bản lĩnh.

Emart sắp khai trương thêm siêu thị mới tại Gò Vấp trong vài ngày tới

Emart sắp khai trương thêm siêu thị mới tại Gò Vấp trong vài ngày tới

Siêu thị Emart thứ 3 tại TP.HCM sẽ khai trương vào ngày 7/12. Siêu thị Emart mới nằm trên đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp, TP.HCM.